Prevádzka MŠ počas leta

 

Júl a august  : zatvorená Komenského A a Komenského B

V zmysle §2 ods.6 Vyhlášky o materskej škole „ prevádzka MŠ môže byť dočasne prerušená aj zo závažných dôvodov ktoré ohrozujú zdravie zverených detí“. Rekonštrukcia kuchyne na Komenského A, zatepľovanie budovy Komenského A, a výkopové práce na spoločnom dvore Komenského A a Komenského B  - prevádzkovanie by ohrozovalo zmení tohto § zdravie detí  . Po ukončení rekonštrukcie budú vykonané čistiace a dezinfekčné práce.

 

 Júl :  zatvorená Murgašova a Podzámska

V zmysle §2 ods. 6  Vyhlášky o materskej škole, prevádzka sa preruší z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy a dezinfekcie prostredia a hračiek“. 

 

August :

 v prevádzke Murgašova a Podzámska

Deti z Komenského A budú rozdelené na Podzámsku.

Deti z  Komenského B budú rozdelené na Murgašovu

Zoznamy detí budú zverejnené na nástenkách .

 

V Seredi dňa 16.5.2017                                                 Bc. Iveta Fraňová, riaditeľka MŠ

 

 


TOPlist