Kontakt

Dôležité telefónne čísla:

MŠ Komenského budova A 031 789 3895                          mail. mskomsered@azet.sk

MŠ Komenského budova B 031 789 4313 

Elokované triedy na Murgašovej ul. 0911787694              mail. msmurgasova@gmail.com

Elokované triedy na Podzámskej ul. 031 789 2853           mail. mspodzam@azet.sk

                                                                               mspodzam@gmail.com

Vedúca školskej jedálne p. Adamčová 0918059127      mail. sjmskom2@azet.sk

Ekonómka školy p. Prívozníková  0911 975 508

 

 

 

 

 


TOPlist