Stravovanie v MŠ


Vyhláška č. 366 z Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 2.augusta 2007

o podrobnostiach o činnosti a prevádzke zariadení školského
stravovania
Oznámenie o platení stravy.
------------------------

Poštové poukážky za stravu sa vydávajú prvého v mesiaci
-tieto poštové poukážky treba uhradiť najneskôr do 10 v mesiaci
-ústrižky zo šekov treba odovzdať na zariadení MŠ
-platba za stravu činí: Desiata 0,32 €
Obed 0,76 €
Olovrant 0,26 €
------
1,34 €

dieťa, ktoré nepríde do MŠ, treba ho odhlásiť do 7.30 hod., ak dieťa

nebude odhlásené bude sa mu strava rátať.

-neprítomnosť dieťaťa sa odratáva od prvého do 31 v mesiaci

-môže sa platiť poštovými poukážkami, trvalým príkazom

na sumu 26,80 alebo cez internet

-preplatky za stravu sú vyplatené v Septembri poštovými poukážkami

alebo na účet.


Zásady pre zostavovanie Jedálnych lístkov:

-V rámci 5 stravovacích dní by Jedálny lístok mal obsahovať:
2 hlavné jedlá s mäsovým pokrmom, 1 hlavné jedlo so zmiešaným
pokrmom so zníženou dávkou mäsa, 2 odľahčovacie jedlá
s 1 múčnym pokrmom sa odporúča podávať v pondelok.

-prívarky sú zaradené 2x do mesiaca s využitím najmä strukovín.

-zelenina by mala byť na Jedálnom lístku denne

-múčniky pripravujeme hlavne z ovocia, tvarohu alebo mlieka.

-ku každému hlavnému jedlu sa podáva nápoj, pitný režim je


dodržaný. Doplnkové stravovanie je obohatené na bielkoviny
a vitamíny.
Ďalej sa podávajú zeleninové, vaječné, strukovinové a rybacie
nátierky. Na olovrant sú zaredené mliečne kaše, pudingy a cereálie.
Jedlá ťažko stráviteľné sa striedajú s jedlami ľahko stráviteľnejšími.

 

 


TOPlist