POVINNE ZVEREJŇOVANÉ ÚDAJE

transparentne.sered.sk/ tu nájdete zverejnené od 1.1.2013 všetky zmluvy, faktúry a objednávky

Smernica o verejnom obstarávaní.doc (165376)

Smernica o slobodnom prístupe k informáciám.rtf (183534)

intr. predpis Smernica slobodné informácie.rtf (178,4 kB)

Zákon NR SR č.596-2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.pdf

Vyhláška MŠ SR č. 437 -_2009.pdf

Zákon 245/2008 Z.z. - novela 390_2011.pdf

Zákon 317/2009 Z.z. -  novela 390_2011.pdf

Usmernenie 32b Zákona 553/2003.pdf

Nariadenie vlády SR č. 422/2009, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti. pdf

Záznam o hodnotení pedagogických zamestnancov.pdf

Pracovný poriadok 2010.pdf

Vyhláška 305/2008 Z.z.pdf

Vyhláška 306/2008 Z.z.pdf

Vyhláška 445/2009 Z.z.pdf

Zaraďovanie pedagogických zamestnancov do platových tried.pdf

Vydávanie dokladov.pdf

Príplatok za zmennosť učiteľov materských škôl.pdf

Príplatok za triednictvo učiteľov materských škôl.pdf

Zaradovanie učiteľov.pdf

Vydávanie osvedčení.pdf

Žiadosť o upozornenie MŠ.pdf

Príručka na tvorbu ŠVP v MŠ.pdf

Pokyny k vyplneniu návrhu na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.pdf

Návrh na prijatie žiaka so špeciálno-výchovnými potrebami.pdf

Metodika - obal.pdf

Metodika na tvorbu ŠVP pre materské školy.pdf

Štátny  vzdelávací program.pdf

Rozvíjajúci program výchovy.pdf

Metodický list na osvojovanie štátneho jazyka.pdf

Objednávky nad 1000 E za 4. štvrťrok 2012.xls (41984)

Objednávky nad 1000 E za 1.docx (14183)


 


TOPlist